Dyslexie

Over dyslexie

Niet iedereen leert in hetzelfde tempo en met evenveel gemak lezen en schrijven. Wanneer er na langdurige en intensieve oefening en begeleiding niet voldoende vooruit wordt gegaan met lezen en/of schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en/of het spellen op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en heeft niets te maken met het intelligentieniveau. Vroege herkenning en gerichte behandeling zijn belangrijk. Een dyslexieonderzoek kan uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie of dat het gaat om een ander leerprobleem.
Behandeling

De lees- en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie zijn te behandelen. Blitz Begeleiding biedt voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd hulp bij lees- en spellingproblemen en dyslexie. Door een dyslexiebehandeling komen veel dyslectici tot een aanvaardbaar niveau van geletterdheid, een niveau waarmee zij zich staande kunnen houden in de maatschappij. Dyslexie is een automatiseringsprobleem. Hierdoor is herhaling van lezen en spellen van groot belang. Aan het begin van het behandeltraject wordt een behandelplan opgesteld waarin de doelen en afspraken staan vermeld. Om de drie maanden vindt een tussenevaluatie plaats, waarin de begeleiding en resultaten besproken worden. Aan de hand van de evaluatie wordt een nieuw plan gemaakt voor de volgende periode.

Vergoede zorg

Blitz Begeleiding heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Westerweelde Pedagogisch Centrum, waardoor vergoeding van ernstige dyslexie (ED) in de provincies Groningen en Drenthe mogelijk is als een kind aan de voorwaarden voldoet. 

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen

 

Memory

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met spelling. Bij woorden waarin de klank ‘au/ou’ of ‘ei/ij’ zit, kunnen kinderen niet horen welke van de twee ze moeten schrijven. Er is ook geen regel voor. Dit worden weetwoorden genoemd: je moet ze gewoon onthouden. Om het onthouden van deze woorden makkelijker te maken, heb ik een Memory gemaakt waarin veel van deze weetwoorden zijn opgenomen. Kinderen met dyslexie denken vaak in beelden/plaatjes en met de plaatjes in de Memory zullen de woorden makkelijker onthouden worden.

Bestel hier je memory

 

Over dyslexie

Niet iedereen leert in hetzelfde tempo en met evenveel gemak lezen en schrijven. Wanneer er na langdurige en intensieve oefening en begeleiding niet voldoende vooruit wordt gegaan met lezen en/of schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en/of het spellen op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en heeft niets te maken met het intelligentieniveau. Vroege herkenning en gerichte behandeling zijn belangrijk. Een dyslexieonderzoek kan uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie of dat het gaat om een ander leerprobleem.

Behandeling

De lees- en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie zijn te behandelen. Blitz Begeleiding biedt voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd hulp bij lees- en spellingproblemen en dyslexie. Door een dyslexiebehandeling komen veel dyslectici tot een aanvaardbaar niveau van geletterdheid, een niveau waarmee zij zich staande kunnen houden in de maatschappij. Dyslexie is een automatiseringsprobleem. Hierdoor is herhaling van lezen en spellen van groot belang. Aan het begin van het behandeltraject wordt een behandelplan opgesteld waarin de doelen en afspraken staan vermeld. Om de drie maanden vindt een tussenevaluatie plaats, waarin de begeleiding en resultaten besproken worden. Aan de hand van de evaluatie wordt een nieuw plan gemaakt voor de volgende periode.

Vergoede zorg

Blitz Begeleiding heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Westerweelde Pedagogisch Centrum, waardoor vergoeding van ernstige dyslexie (ED) in de provincies Groningen en Drenthe mogelijk is als een kind aan de voorwaarden voldoet.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen

Memory

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met spelling. Bij woorden waarin de klank ‘au/ou’ of ‘ei/ij’ zit, kunnen kinderen niet horen welke van de twee ze moeten schrijven. Er is ook geen regel voor. Dit worden weetwoorden genoemd: je moet ze gewoon onthouden. Om het onthouden van deze woorden makkelijker te maken, heb ik een Memory gemaakt waarin veel van deze weetwoorden zijn opgenomen. Kinderen met dyslexie denken vaak in beelden/plaatjes en met de plaatjes in de Memory zullen de woorden makkelijker onthouden worden.

Bestel hier je memory

Heb je vragen of wil je kennismaken?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Over Blitz begeleiding

 

info@blitzbegeleiding.nl

Mozartstraat 17

9722 EA Groningen

KvK-nummer: 75785102

Adres praktijkruimte* Helperplein:

Helperplein 23-5

9721 CX Groningen

*Niet geschikt voor mindervaliden

 

Heb je vragen of wil je kennismaken?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Over Blitz Begeleiding

Over ons

info@blitzbegeleiding.nl

Mozartstraat 17

9722 EA Groningen

KvK-nummer: 75785102

Adres praktijkruimte* Helperplein:

Helperplein 23-5

9721 CX Groningen

* Niet geschikt voor mindervaliden