Klachtenregeling

Over de klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en een poging kunnen doen er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl).

Over de klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en een poging kunnen doen er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl).